قیمت آپارتمان در ترکیه - آلانیا

قیمت آپارتمان در ترکیه - آلانیا -for فروش آپارتمان، چقدر آپارتمان در ترکیه آلانیا است؟

قیمت آپارتمان در ترکیه


1+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/45500 EURO

1+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/45500 EURO 26
برای فروش
45.500 - آپارتمان-آپارتمان

1+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/45500 EURO American kitchen, 200 m to beach, year built 2016, balcony, landscape, city ​​view,furniture Please contact for more details!…

Details
65 m2 m2 1اتاق 1حمام 200 مترساحل

2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/33500 EURO

2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/33500 EURO 16
برای فروش
33.500 - آپارتمان-آپارتمان

2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/33500 EURO – Alanya 2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/MAHMUTLAR/Turkey/33500 EURO seperate kitchen, 350 m to beach, year built 2001,…

Details
95 m2 m2 2اتاق ها 2حمام 350 مترساحل

2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/95000 EURO

2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/95000 EURO 5
برای فروش
46.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/46000 EURO – Alanya – For Sale 2+1 Apartment For Sale In Antalya/Alanya/Mahmutlar/Turkey/46000 EURO SEPERATE kitchen, 250 m to beach,…

Details
120 M2 2اتاق ها 2حمام 250 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 95000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 95000 EURO 59
برای فروش
95.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 95000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 0 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان، دریا بسیار خوب لطفا برای تماس ...

Details
115 M2 M2 2اتاق ها 2حمام

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO 23
برای فروش
43.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 43500 EURO آمریکا، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
55 M2 M2 1اتاق 1حمام 400 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 38000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 38000 EURO 29
برای فروش
38.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 38000 EURO - آلانیا 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 38000 EURO آمریکا، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است سال 1998، ...

Details
105 M2 M2 2اتاق ها 1حمام 350 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41000 EURO 8
برای فروش
41.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41000 EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41000 EURO SEPARETE، 350 متر به ساحل، ...

Details
115 M2 M2 2اتاق ها 1حمام 350 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 69500 ​​EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 69500 ​​EURO 3
برای فروش
69.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 69500 ​​EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 69500 ​​EURO آشپزخانه آمریکایی، 100 متر به ساحل، ...

Details
125 M2 M2 2اتاق ها 2حمام 100 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 83500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
83.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 83500 EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 83500 EURO آشپزخانه آمریکایی، 20 متر به ساحل، ...

Details
110 M2 2اتاق ها 2حمام 20 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
57.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO آشپزخانه آمریکایی، 20 متر به ساحل، ...

Details
110 M2 2اتاق ها 1حمام 20 مترساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO 55
برای فروش
65.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 65000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
140 M2 3اتاق ها 2حمام 500ساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 33000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 33000 EURO 23
برای فروش
33.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 33000 EURO آمریکا، 500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
70 M2 2اتاق ها 1حمام 500ساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 95000 EURO

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 95000 34 EURO
برای فروش
95.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / کارگیجاک / ترکیه / 95000 EURO آمریکا، 500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، مبلمان لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
88 M2 2اتاق ها 1حمام 500ساحل

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 125000 EURO

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 125000 EURO 49
برای فروش
125.000€ - آپارتمان-آپارتمان

3 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 125000 EURO جداگانه، 150 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2014، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
190 M2 4اتاق ها 2حمام 150ساحل

1 + 1/1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 44500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
44.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1/1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 44500 EURO آشپزخانه آمریکایی، 20 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2000، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
65 + 65 M2 4اتاق ها 2حمام 20ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO 18
برای فروش
36.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 36000 EURO جداگانه، 450 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، نمایش شهرستان، لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید! ...

Details
105 M2 3اتاق ها 1حمام 450ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO 28
برای فروش
58.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 EURO آمریکا، 50 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، ...

Details
120 M2 M2 3اتاق ها 2حمام 50 Mساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO 37
برای فروش
49.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 49500 EURO آمریکا، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، ...

Details
140 M2 3اتاق ها 2حمام 350ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 یورو 5
برای فروش
58.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO - آلانیا 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58500 EURO آشپزخانه آمریکایی، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است سال 2005، ...

Details
120 M2 3اتاق ها 2حمام 250ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45000 EURO 25
برای فروش
45.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45000 EURO - آلانیا 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 45000 EURO آشپزخانه آمریکایی، 400 متر به ساحل، سال ساخته شده است سال 2005، ...

Details
110 M2 3اتاق ها 2حمام 400ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO 34
برای فروش
48.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48500 EURO آمریکا، 50 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 3اتاق ها 2حمام 50ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 62000 یورو

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 62000 یورو 24
برای فروش
62.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 62000 یورو - آلانیا - برای فروش 1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 62000 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 ...

Details
60 M2 2اتاق ها 1حمام 500ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 44500 یورو

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 44500 یورو 33
برای فروش
44.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 44500 یورو - آلانیا - برای فروش 1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 44500 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 ...

Details
75 M2 2اتاق ها 1حمام 300ساحل

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
57.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO 1 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO Separete، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2016، بالکن، چشم انداز، ...

Details
55 M2 2اتاق ها 1حمام 250ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
57.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 57500 EURO Separete، 50 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2002، بالکن، چشم انداز، ...

Details
100 M2 3اتاق ها 1حمام 50ساحل

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 94000 EURO

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 94000 EURO 23
برای فروش
94.000€ - آپارتمان-آپارتمان

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 94000 EURO 3 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 94000 EURO Aerican، 350 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، چشم انداز، ...

Details
160 M2 4اتاق ها 2حمام 350ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کستل / ترکیه / 79500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کستل / ترکیه / 79500 EURO 10
برای فروش
79.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کستل / ترکیه / 79500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / کستل / ترکیه / 79500 EURO Aerican آشپزخانه، 100 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، بالکن، چشم انداز، ...

Details
100 M2 3اتاق ها 2حمام 100ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 67000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 67000 EURO 26
برای فروش
67.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 67000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 67000 EURO Aerican، 300 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2014، بالکن، چشم انداز، ...

Details
115 M2 3اتاق ها 300ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41500 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41500 EURO 1
برای فروش
41.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 41500 EURO separete آشپزخانه، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2002، بالکن، چشم انداز، ...

Details
100 M2 3اتاق ها 1حمام 250ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53500 EUR

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53500 EUR 30
برای فروش
53.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 53500 EURO Aerican، 300 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، ...

Details
120 M2 3اتاق ها 2حمام 300ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48000 EUR

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48000 EUR 19
برای فروش
48.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 48000 EURO Aerican، 450 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 3اتاق ها 2حمام 450ساحل

4 + 1 برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 85000 یورو

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
85.000€ - آپارتمان-آپارتمان

4 + 1 برای فروش در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 85000 یورو 220 M2، 1 اتاق نشیمن، اتاق خواب 4، 2 حمام، استخر شنا. آشپزخانه Amerikan، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2015، بالکن، ...

Details
220 M2 5اتاق ها 2حمام 250ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 59500 EURO

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برای فروش
59.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 59500 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 59500 EURO Aerican، 150 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2017، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 3اتاق ها 2حمام 150ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 68000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 68000 EURO 19
برای فروش
68.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 68000 EURO - آلانیا - برای فروش 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 68000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 68000 ...

Details
120 M2 3اتاق ها 2حمام 150ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO 27
برای فروش
55.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO 2 + 1 آپارتمان برای فروش در آشپزخانه آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 55000 EURO Aerican، 150 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2014، بالکن، چشم انداز، ...

Details
110 M2 3اتاق ها 150ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 59000 یورو

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 59000 یورو 35
برای فروش
59.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 59000 یورو 100 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 150 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2011، بالکن، ...

Details
100 M2 2اتاق ها 2حمام 150ساحل

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 82000 یورو

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 82،000 یورو 4
برای فروش
82.000€ - آپارتمان-آپارتمان

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 82000 یورو 140 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 150 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2015، بالکن، ...

Details
140 M2 3اتاق ها 2حمام 150ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 59500 یورو

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 59500 یورو 12
برای فروش
59.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / اوبا / ترکیه / 59500 یورو 120 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، کامل مبله آشپزخانه آمریکا، 500 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، ...

Details
120 M2 2اتاق ها 2حمام 500ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 46000Euro

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 46000Euro 17
برای فروش
46.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 46000Euro 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2016، بالکن، استخر شنا furtiture، آشپزخانه آمریکایی، در شهرستان شهر نمایش، چشم انداز ...

Details
70 M2 1اتاق 1حمام 250ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 58،000

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 58،000 2
برای فروش
58.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 58000 یورو 90 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 300 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، ...

Details
90 M2 2اتاق ها 2حمام 300ساحل

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / توسمور / ترکیه / € 59،500

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / توسمور / ترکیه / € 59،500 39
برای فروش
59.500€ - آپارتمان-آپارتمان

3 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / توسمور / ترکیه / 59500 یورو 160 M2، 1 اتاق نشیمن، 3 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه مجزا، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2004، بالکن، ...

Details
160 M2 3اتاق ها 2حمام 250ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 47،500

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 47،500 17
برای فروش
47.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 47500 یورو 100 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، آشپزخانه آمریکا، 300 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2005، بالکن، ...

Details
100 M2 2اتاق ها 2حمام 300ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در کارکیجاک / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 90،000

1 + 1 آپارتمان برای فروش در کارکیجاک / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 90،000 € 15
برای فروش
90.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در کارگیجاک / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 90000 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2016، بالکن، استخر شنا، حمام ترکی، سالن بدنسازی، سونا آشپزخانه آمریکایی، ...

Details
65 M2 1اتاق 1حمام 300ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 63،500

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 63،500 36
برای فروش
63.500€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 63500 یورو 140 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 1 حمام، آشپزخانه آمریکا، 300 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2006، بالکن، ...

Details
140 M2 2اتاق ها 2حمام 300ساحل

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 46،000

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 46،000 2
برای فروش
46.000€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 46000 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2016، بالکن، استخر شنا، آشپزخانه آمریکایی، در شهرستان شهر نمایش، چشم انداز ...

Details
75 M2 1اتاق 1حمام 350ساحل

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 95،000

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / € 95،000 70
برای فروش
95.000€ - آپارتمان-آپارتمان

2 + 1 آپارتمان برای خرید در آنتالیا / آلانیا / محمودلار / ترکیه / 95000 یورو 157 M2، 1 اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 حمام، کامل مبله آشپزخانه آمریکا، 250 متر به ساحل، سال ساخته شده است 2008، ...

Details
157 M2 2اتاق ها 2حمام 250ساحل

1 + 0 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 68،900

1 + 0 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 68،900 8
برای فروش
68.900€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 0 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / / 68900 یورو 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2016، بالکن، استخر شنا، استخر سرپوشیده آشپزخانه آمریکایی، در شهرستان شهر نمایش، منظره دریا آنتالیا / ترکیه ...

Details
46 M2 1اتاق 1حمام

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 43،500

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / € 43،500 14
برای فروش
43.500€ - آپارتمان-آپارتمان

1 + 1 آپارتمان برای فروش در محمودلار / آلانیا / آنتالیا / ترکیه / 43500 یورو 1 اتاق، 1 اتاق نشیمن، 1 حمام، سال ساخته شده است 2014، بالکن، استخر شنا، سالن بدنسازی، سونا آشپزخانه آمریکایی، در شهرستان شهر نمایش، ...

Details
60 M2 1اتاق 1حمام 300ساحل

Apartment Prices in Turkey – Alanya -for sale apartments, How much is Apartments in Turkey Alanya? General Prices of Listing of the Apartment in Turkey